El contingut d'aquest apartat s'estructura en sis temàtiques o èpoques que abasten part de la meva trajectòria pictòrica.
La serie "Nebuloses", realitzades durant els anys 2008-2010, és la conclusió de la meva exploració amb la resina i la llum artificial.
Anterior a elles, durant els anys 2006-2007, vaig realitzar dues sèries: "Suite" i "Fractals", on l'exploració pictòrica s'en dinsa en el cromatisme liquid de la resina , amb referents figuratius o abstractes.
També durant el 2006 vaig iniciar la sèrie "Llevantines", tècnica que ja havia utilitzat en obres anteriors, imitant les superfícies de les pintures al fresc. És la tècnica en guix i resina amb dibuix al pastel, iniciada el 1992 i continuada l'any 1993 amb la sèrie "Polimeroteques" en baix relleu, utilitzant el patronatge per esdevenir pintura en volum.